رنگی

نور پردازی رنگی

نورپردازی رنگی

در نور پردازی رنگی , از نورهای رنگی زرد,ابی,قرمز و یا ترکیبی از این رنگها استفاده میشود .که البته در روشنایی ساختمان داخلی زیاد ... ادامه مطلب